"Maybe home is nothing but two arms holding you tight when you’re at your worst."
- Yara Bashraheel (via keinekraftzumleben)

(Source: yarotica)

ribbu:

there’s a special place in hell reserved just for me

it’s called the throne

""Чаршафите ми са свикнали на нейните извивки и отказват да обгърнат друга жена"
- Августин Господинов"
- (via maggie1028)
"Тя със своя странен поглед е могла да превръща хора във вещи със сърца"
- БТР - Елмаз и стъкло (via sunsets-die-slowly)

(Source: studiokas)

"Прекарвахме дълги часове в разговор. Ония приятни и безполезни разговори, в които душите се докосват."
- Димитър Димов, ”Виновният”

(Source: my-poetic-soul)

"Ако имаш желание ще го забравиш. Работата е там, че никой не иска да забравя някого, когото е обичал."
- н.к.  (via nevennaa)
"Make it happen. Shock everyone."
  • mom: don't eat the cookies yet, they just came out of the oven and are too hot
  • me: fire cannot kill a dragon